Lliurament i transport
Pepagreen fa enviaments en Península, Canàries i Balears.
Les despeses d'enviament s'aplicaran en funció de la zona d'enviament, grandària, pes, mesures del producte, així com import de la comanda. El client podrà visualitzar els costos abans de comprar.

Execució de la comanda
Els preus d'enviament i terminis de lliurament seran els següents:

Espanya (peninsular) - Enviament gratuït en comandes superiors a 50 €. Per a comandes d'import inferior, despeses d'enviament segons tarifes d'operador logístic. Els temps de lliurament varien segons l'operador logístic, els pots visualitzar en seleccionar el transportista en finalitzar la comanda.

Balears - Despeses d'enviament segons tarifes d'operador logístic. Els temps de lliurament varien segons l'operador logístic, els pots visualitzar en seleccionar el transportista en finalitzar la comanda.

Canàries - Despeses d'enviament segons tarifes d'operador logístic. Els temps de lliurament varien segons l'operador logístic, els pots visualitzar en seleccionar el transportista en finalitzar la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, Pepagreen, no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà amb l'usuari per a informar-lo d'aquesta circumstància i, aquest podrà triar continuar amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

El transportista enviarà un SMS o correu electrònic a l'usuari per a informar-lo del dia i hora aproximada de lliurament. Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l'usuari, la comanda podria ser retornat al magatzem. No obstant això, el transportista deixarà un avís indicant el lloc en el qual es troba la comanda i com procedir perquè sigui lliurat de nou.

Si l'usuari no estarà en el lloc de lliurament en la franja horària convinguda, ha de posar-se en contacte amb Pepagreen per a convenir el lliurament un altre dia.

En cas que transcorrin trenta dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurat per causa no imputable a Pepagreen, Pepagreen entendrà que l'usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. A conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l'usuari li seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció pròpia de l'usuari d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que ofereix el lloc web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de catorze dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.

No obstant això, l'usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

S'entendrà que s'ha produït el lliurament en el moment en què l'usuari o un tercer indicat per l'usuari, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l'adreça de lliurament convingut.
Els riscos que dels productes es pogués derivar seran a càrrec de l'usuari a partir del moment del seu lliurament. L'usuari adquireix la propietat dels productes quan Pepagreen rep el pagament complet de totes les quantitats degudes amb relació a la compra o adquisició efectuada, inclosos les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l'import objecte de pagament per Pepagreen.

El termini de lliurament és de 3-4 dies laborables per a Espanya peninsular, Illes Canàries i Illes Balears. Aquest termini pot augmentar en períodes de rebaixes, campanyes de Nadal o altres circumstàncies derivades de (a títol informatiu únicament) la distància geogràfica, condicions climatològiques, guerres, vagues, qualsevol forma d'intervenció governamental, incompliments dels nostres proveïdors, etc. així com qualsevol altra imputable a l'operador logístic encarregat del lliurament del producte. No ens fem responsables dels possibles retards que puguin originar-se per qualsevol dels motius citats anteriorment. Si en el moment del lliurament l'embalatge de la comanda està danyat, haurà d'obrir el paquet en presència de l'operador logístic per a verificar l'estat dels articles. Si s'observen danys haurà de detallar-los en l'albarà de lliurament i posar-se en contacte.
Repararem o substituirem sense cap cost per a vostè tots aquells articles que hagin estat danyats o perduts durant el transport, a condició que, ens notifiqui aquesta incidència al més aviat possible.
Una vegada lliurat la comanda, passarà a formar part de la seva propietat i, per tant, tots els danys que puguin originar-se seran de la seva responsabilitat.

La disponibilitat dels productes oferts per Pepagreen poden variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que Pepagreen actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, Pepagreen en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació el notificarà al client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 72 h.
Pepagreen podrà donar la doble opció esperar a la fabricació del mateix i enviar junts tots els productes, o trametre primer un i quan el producte estigui fabricat remetre'l posteriorment. També podem oferir l'opció de retornar els diners d'aquest producte o anul·lar la comanda.