Ossos i Articulacions


A mesura que envellim perdem massa òssia i l'esquelet va perdent densitat i podem arribar a tenir falta de calci i altres minerals. Per això és molt important mantenir la salut dels ossos i articulacions.

Filtres actius